دریافت کارت امتحانی

 

قابل توجه تمامی دانشجویان

جهت دریافت کارت امتحانی از تاریخ 98/03/18 به سایت دانشکده (www.tehransama.ac.ir)مراجعه نمایید.

توجه: رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت امتحان الزامی است.

  1. 1- تسویه
  2. 2- تکمیل فرم ارزشیابی اساتید 
  3. توجه: همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار در جلسه امتحانی علاوه بر کارت امتحانی الزامی است

Search