قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

مشخصه 94 رشته ورزشی تخصصی شنا در ساعت 16:30 الی 13:30 استاد قادرپناه در مشخصه 95 ساعت 9:30 الی 16:30 ادغام گردید.

آخرین رویدادهای امورکلاس ها

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search

عضویت در کانال اطلاع رسانی سروش

دانشجویان و کاربران گرامی می توانند برای سهولت در دریافت آخرین رویدادهای آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران به کانال اطلاع رسانی با لینک زیر عضو شوید