دوره های آموزشی مهارت محور ( کوتاه مدت )

در این دوره ها دانشجویان و علاقه مندان می توانند پس از طی دوره و دریافت گواهینامه پایان دوره دوره آموزشی راه مناسبی را برای ورود به بازار کار مبتنی بر مهارت خویش دست یابند

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search