مدیرگروهآقای شریفیsharifi@tehransama.ac.ir
کارشناس گروهخانم ریحانه پوزشRezamand@Tehransama.ac.ir
آخرین رویدادها

اطلاعیه

دانشجویان گرامی
برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود به کارشناس گروه خود مراجعه نمائید

Search