اساتید هیات علمی

مهندس محمدکاظم زهدی
عضو هیات علمیمهندس محمدکاظم زهدیzohdi@tehransama.ac.ir
دکتر آرش روشن پور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر آرش روشن پورroshanpoor@tehransama.ac.ir
دکتر حمید احمدزاده
مدیرگروه رشته کامپیوتردکتر حمید احمدزادهahmadzadeh@tehransama.ac.ir
دکتر مریم ابراهیمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
دکتر نوشین مهدوی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشین مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir
آقای میکائیل شریفی
مدیرگروه رشته حسابداریآقای میکائیل شریفیSharifi@tehransama.ac.ir
دکتر الهه گودرزی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر الهه گودرزیGoodarzi@tehransama.ac.ir
خانم ساناز زنجانیان
عضو هیات علمی دانشگاه آزادخانم ساناز زنجانیانzanjanian@tehransama.ac.ir

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search